ساخت متا تگ

بهینه ساز موتور جستجو

ساخت متا تگ

عنوان سایت
توضیحات سایت
کلمات کلیدی سایت ( جدا کردن با کاما )
اجازه میدهید ربات ها وبسایت شما را فهرست کنند؟
اجازه میدهید ربات ها تمام لینک های شما را دنبال کنند؟
سایت شما چه نوع محتوایی را نمایش میدهد؟
زبان اصلی سایت شما چیست؟

(برچسب های متا اختیاریست)

موتورهای جستجو باید بعد از این دوباره بازدید کنند     روز.


نویسنده:درباره ساخت متا تگ

حتما میدانید که موتورهای جستجو از برچسب های متا استفاده میکنند .  متا تگ ها یا متا دیتا ها اطلاعاتی هستند که از آنها برای توصیف اطلاعات دیگر استفاده میشود . متا تگ ها اطلاعات تکمیلی صفحه های سایت شما هستند . بازدید کننده ها متا تگ هارا نمیبینند و آنها فقط برای موتور های جستجو قابل استفاده هستند . از برچسب ها برای بررسی صفحه های سایت استفاده میشود . ایجاد متا تگ در وردپرس کار بسیار راحتی است . برای این کار , این دستورات را باید در functions.php  قالب وردپرس سایت وردپرسی خود وارد کنید ( یک نسخه از فایل Function  پوسته وردپرس خود را کپی کنید تا در صورت بهم ریختگی در مکان نامناسب بتوانید آن فایل را جایگزین کنید ) :


post_contect);
$meta=strip_shortcodes( $post->post_contec t);
$meta=str_replace( array(“\n”,”\r,”\t”), ' ',$meta);
$meta=substr($meta, 0,125);
echo””;
}
add_action('wp_head',create_meta_desc');?>